Skip to content

VYDŪNO JAUNIMO FONDO STIPENDIJOS

2023 m. STIPENDIJOS LSS NARIAMS        

I („freshman“) arba II („sophmore“) kurso studentas/studentė rudenį (2023 „fall semester“) pildo LSS Fil. Danutės Eidukienės vardinės stipendijos ($1,500) anketą.

        III („junior“) kurso ar vyresnis studentas/vyresnė studentė pildo Fil. Gražinos Musteikytės vardinės stipendijos ($10,000) anketą.

        Dr. Arvydo Kudirkos $1,000 stipendija skiriama JAV gyvenantiems ir baigusiems bent pirmą (“freshman”) kursą, studijuojantiems biologiją, chemiją, inžineriją, fiziką ar matematiką.

        Prof. Romo Viskantos $10,000 stipendija skiriama Ilinojaus ar Indianos universitetuose studijuojantiems studentams, siekiantiems BACHELOR OF SCIENCE, baigusiems bent II kursą. Pirmenybė – studijuojantiems inžineriją.

SKAUTAMS IR NESKAUTAMS! 

        Studijuojate verslą („business“) arba meną akredituotame Ilinojaus universitete? Liautaud vardinė stipendija ($10,000) skiriama verslo studentams, o Nijolės Banienės stipendija ($5,000) – menui.

        Turite klausimų? Rašykite vyduno.fondas@sbcglobal.net, skambinkite sesei Vidai 708/280-8678.

                    Budėk!              Gero vėjo!              Ad meliorem!

top-banner700

KRAUTUVĖLĖ ATIDARYTA

ŽINIARAŠTIS

SEKITE MUS FACEBOOK!

KONTAKTAI

Vydunas Youth Fund, Inc.
14911 E. 127th Street
Lemont, IL 60439
(630) 243-0865

Stipendija

Gairės

Anketa

DANUTĖS EIDUKIENĖS
1,500 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS

FILISTERĖS GRAŽINOS MUSTEIKYTĖS 10,000 DOLERIŲ VARDO STIPENDIJA

Dr. Arvydo Kudirkos 1,000 dol. stipendija
LSS nariams gyvenantiems JAV,
studijuojantiems biologiją, chemiją, inžineriją, matematiką ar fiziką

PROF. ROMO VISKANTOS 10,000 DOLERIŲ VARDO STIPENDIJA

LIAUTAUD 10,000 dol. VARDINĖ STIPENDIJA
VERSLĄ SUDIJUOJANTIEMS
BAKALAURANTAMS/MAGI STRANTAMS/DOKTORANTAMS

NIJOLĖS BANIENĖS (NYOLE BANYS)
5,000 DOL. VARDINĖ STIPENDIJA MENO STUDENTAMS