ad-crop

Vydūno jaunimo fondas

Vydūno jaunimo fondas buvo įsteigtas 1952 03 23 Čikagoje.

Jo tikslas – padėti lietuvių studentijai užbaigti studijas. Jis teikia finansinę paramą, remia lietuviškojo jaunimo vertus užsimojimus ir spausdina akademinę literatūrą.

Fondo pajamos susidaro iš aukų, investicijų ir palikimų.

STIPENDIJOS

  Stipendija

Gairės

Anketos

Gražinos Musteikytės

LSS nariams

Prof. dr. Tomo Remeikio

Liautaud verslo

Nijolės Banienės meno 

Dr. Arvydo Kudirkos

KONTAKTAI

Vydunas Youth Fund, Inc.
14911 E. 127th Street
Lemont, IL 60439
(630) 243-0865

students-hats-tricolor-band
ad-crop

STIPENDIJOS

Stipendija

Gairės

Anketos

Gražinos Musteikytės

LSS nariams

Prof. dr. Tomo Remeikio

Liautaud verslo

Nijolės Banienės meno 

KONTAKTAI

Vydunas Youth Fund, Inc.
14911 E. 127th Street
Lemont, IL 60439
(630) 243-0865

students-hats-tricolor-band